Case #223

Case 2009-MDC01-02 Cranial procedures causing DRG 468O grouping

Added by Anonymous over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:AcceptedStart date:2014-01-30
Priority:Error correctionSpent time:-
Assignee:-
Category:-
Target version:Expert Group 2011
Initiator:Finland, Sweden Target year:
MDC:MDC01 Owner / responsible:
Target Grouper:COMMON Old forum status:CLOSITEM - Closed item

Description

Last updated: 2011-04-20
Status: CLOSITEM - Closed item
Error corrected by the Nordic Centre 2009-11-12
Initiated: 2009-11-12
By: Maisa Lukander, Finland
Initiated: 2010-06-10
By: Mats Fernström, NPK, Sweden
Expert Network 2010-03-12 - Correction recommended
Board 2010-04-09 - Recommendation accepted
Expert Network 2011-03-17 - Correction recommended
Board 2011-04-04 - Recommendation accepted

BACKGROUND

This question from Finland revealed an obvious error in the NordDRG grouper. A number of intervention codes have property 01S27 ‘Operations for intracranial aneurysm and other vascular lesions’ or 01S29 ‘Evacuation of chronic subdural haematoma‘ , OR=1 property and no other neurosurgical property. In the short therapy part of NordDRG there is however no rule for 01S27/29 and correctly coded cases are assigned to DRG 468O.

To avoid this we need to give the procedures proberty 01S01 ‘Craniotomy or intracranial procedure’ or 01S05 ‘Peripheral or cranial nerve or other nervous system procedure’.

COMMENTS:

Expert Network 2010-03-12

The meeting recommended accepting the correction.

Mats Fernström, 2010-06-10:

AAL20 har nu också fått egenskapen 01S05. De åtgärdskoder som nu har både 01S05 och 01S27 och som det kvarstående problemet handlar om är alltså:

Med logiken i PL0b grupperas dessa åtgärder i slutenvård till DRG 001B (Annan intrakraniell kärlkirurgi) precis som tidigare men i öppenvård grupperas de till DRG 008O (Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, öppenvård). Jag håller med om att detta inte är kraniotomier men de är intrakraniella åtgärder och DRG 008O innehåller sedan tidigare praktiskt taget bara extrakraniella åtgärder och dessutom är DRG 008O en restgrupp i MDC 01 där det ingår över 450 åtgärdskoder. För en bättre medicinsk beskrivning borde åtgärderna i tabellen vid öppenvård/kortvård grupperas till DRG 003O som ges en ny text, förslagsvis ”Intrakraniella åtgärder, öppenvård” i Sverige och ”Intrakraniella åtgärder, kortvård” i Finland.

För svenskt vidkommande är detta dock ett minimalt problem (åtgärderna förekommer knappast i öppenvård) och vi kan acceptera logiken i PL0b för 2011 och så kan vi reaktivera caset och diskutera saken i Nordiska expertnätverket inför version 2012.

Expert Network 2011-03-17-18

The meeting recommended acceptance of the correction. This is an error corrected. A new name for DRG 003O Intrakraniella åtgärder, öppenvård” in Sweden and ”Intrakraniella åtgärder, kortvård” in Finland
The case will be closed.

2009-MDC01-02_1.jpg (38.6 KB) Anonymous, 2014-01-30 12:43

2009-MDC01-02_2.jpg (14.7 KB) Anonymous, 2014-01-30 12:43

History

#1 Updated by Anonymous over 7 years ago

  • Priority changed from Normal to Error correction

#2 Updated by Anonymous over 7 years ago

  • Case type deleted (Error correction)

Also available in: Atom PDF