Task #329

Task #29: Delivery of National ICD and NCSP versions to Nordic Centre

Primary classification updates in Sweden 2014

Added by Anonymous over 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:ActiveStart date:2014-06-23
Priority:NormalDue date:
Assignee:Ralph Dahlgren% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:Primary classification updates 2014
MDC: Owner / responsible:National organisations
Target Grouper: Old forum status:
Target year:2015

Description

For NordDRG 2015 groupers.

Hej!
Här kommer de nya ICD-10 och KVÅ koderna för 2015 från Sverige.
Som vanligt så har vi gjort förslag till grupperingsegenskaper.
Dessa att ta upp på Islandsmötet i augusti.
Ber samtidigt att få önska en trevlig sommar och en skön semester.
Vänliga Hälsningar
Ralph

Vänliga Hälsningar
Ralph Dahlgren
Utredare
Socialstyrelsen
Avdelningen för Statistik & utvärdering (S)
Öppna jämförelser 1
106 30 Stockholm
075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/norddrg
Ingår även i Nätverket för Patientklassificering, NPK (tidigare CPK)

History

#1 Updated by Anonymous over 5 years ago

  • Parent task set to #29

#2 Updated by Anonymous over 5 years ago

  • Tracker changed from Task to Case
  • Initiator Sweden added

#3 Updated by Anonymous almost 5 years ago

  • Tracker changed from Case to Task

Also available in: Atom PDF